Disclaimer

Deze website en de hier aangeboden artikels en diensten zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Echter, is RiRi & Kiwi geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten die deze website nog zou kunnen bevatten en ziet af van elke verantwoordelijkheid voor schade die zou voortspruiten uit het al of niet verkeerdelijk gebruik van onze artikels/ diensten.

Voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via "links" op deze website kunnen worden opgeroepen aanvaardt RiRi & Kiwi geen aansprakelijkheid.

RiRi & Kiwi behoudt zich het recht, de inhoud van deze disclaimer aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.